Për Ne

Kemi kënaqësinë të prezantojmë në pika të shkurtëra fushë veprimtarin dhe rezultatet e puënes së ndërmarrjes sonë.

Ndërmarrja është themeluar në vitin 1986 në St. Wendel, Hoof të Gjermanisë dhe që atëherë vepron me përkushtim të lartë në ndërtim. Në vitin 2008 është hapur në Kosovë shoqëria gjermano kosovare me emrin "DKG" SH.A. e cila me përkushtim të madhë do t'i bartë traditat e firmës ndërtimore "AVE" GmbH nga Gjermania.
Për të mbajtur fjalën e dhënë dhe për të qenë më afër shërbimeve të klientëve tanë, ne kemi në dispozicion stafin e inxhinjerve dhe të punëtorve të lëmive të ndryshme dhe makinerinë me teknikë më të avansuar.
Pasi “DKG” SH.A. u anvancu ne punën që ka bërë asaj ju shtuan edhe disa veprimatri te ndryshme si dhe mdryshimi i emrit të biznesit nga Shoqria Gjermano Kosovare në Shoqria Gjermano – Kosovare për Ndërtim.

Shërbimet tona

 • Nxerrja e gurit dekorativ dhe të ndërtimit, gurit gëlqeror, gjipsit, shkumësit dhe rrasave
 • Nxerrja e zhavorrit dhe rërës, nxerrja e argjilës dhe kaolinit
 • Ndërtimi i rrugëve dhe autostradave
 • Përgaditja e vendpunishtes
 • Testi i shpuarjes dhe shpuarja
 • Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore
 • Aktivitete e tjera të specializuara ndërtimi p.k.t.
 • Përfundimi dhe finalizimi i punëve të tjera të ndërtesave
 • Tregtia me shumicë e drurit, materialeve të ndërtimit dhe pajisjeve hidrosanitare
 • Tregtia me shumicë jo e specializuar
 • Ndërtimi i hekurudhave mbi dhe nëntokësore
 • Ndërtimi i urave dhe Tuneleve
 • Ndërtimi i projekteve të tubacioneve dhe kanalizimeve
 • Ndërtimi i projekteve të shërbimeve publike për energji elektrike dhe telekomunikime
 • Ndërtimi i projekteve të ujit
 • Ndërtimi i projekteve të tjera të ndërtimit civil p.k.t.
 • Demolimi i objekteve
 • Instalime elektrike
 • Punime hidraulike, instalime të ngrohjes dhe kondicionimi të ajrit
 • Instalime të tjera ndërtimore
 • Punime suvatimi
 • Punime montimi nga druri dhe materiale të tjera
 • Punime për veshjen e dyshemeve dhe mureve
 • Lyerja dhe vendosja e xhamave
 • Punime e kulmit ( catis )

Zyra Menaxhuese

Na kontaktoni

038 55 20 29

Kontakt

Rr. Ndue Përlleshi Mati I 10000 Prishtinë, Kosovë Tel: +381(0) 38 55 20 29 Mob: +386(0) 49 600 350 Mob: +386(0) 49 122 169