• Mbajtja e higjienës në sipërfaqen e hapësirës së përbashkët
  • Pastrimi i ulluqeve, horizontale dhe vertikale, të ujit, si dhe rrjetave ujëmbledhësve
  • Pastrimi i gropës septike
  • Mirëmbajtja dhe pastrimi i oxhaqeve
  • Pastrimi – largimi i borës nga rampa e garazhës dhe shtigjeve të këmbësorëve.
  • Pastrimi i garazhës
  • Largimi i mbeturinave

Zyra Menaxhuese